Latest Product News from the Parakey team
Improvement

Byt hårdvara utan att byta NFC-sticker

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • October 06, 2023

I fall där en Parakey-enhet behöver bytas ut kan detta numera göras utan behov att även byta ut tillhörande NFC-sticker.

Parakey NFC-sticker programmeras automatiskt om till den nya enheten när du som installatör använder funktionen Replace device i Parakey Webbportal och kan därefter nyttjas för att “blippa sig in” – förutsatt att användaren har den senaste appversionen.📱