Latest Product News from the Parakey team
Web Portal
New feature

Tvåfaktorsautentisering i Parakey Webbportal

Emil avatar
Shared by Emil • December 01, 2023

Du som har administrativa rättigheter kan aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) för inloggning i Parakey Webbportal, vilket ökar säkerheten för ditt konto och minskar risken för obehörig åtkomst.

👉 Läs vidare om hur du aktiverar 2FA