Latest Product News from the Parakey team
Web Portal
Improvement

“Doors” är nu “Locks” och andra förbättringar i nya webbportalen

Emil avatar
Shared by Emil • December 01, 2023
  • Doors har döpts om till Locks och du kan nu filtrera på typ av lås såsom dörr, garageport eller körgrind
  • Schedules för schemalagda upplåsningar samt begränsning av nycklar har samlats under en dedikerad flik där du kan filtrera på typ av schema
  • Menyn har blivit tydligare