Latest Product News from the Parakey team
Web Portal
New feature
Improvement

Ännu enklare att bjuda in användare 🎉

Emil avatar
Shared by Emil • January 04, 2024

I senaste uppdateringen av Webbportalen introduceras en ny och förbättrad funktion för att bjuda in enstaka användare. Du finner funktionen under Users (Användare) med följande förbättringar;

  • "Invite" ("Bjud in") och "Import" ("Importera") användare är nu två olika flöden.
  • Möjlighet att sätta specifika roller direkt i flödet.
  • Skicka nyckel i samband med inbjudan i både "Bjud in" och "Importera"-flödet.