Latest Product News from the Parakey team
Parakey Slim

Dörrar med Parakey Slim kan nu hållas upplåsta

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 20, 2023

Den senaste mjukvaran till Parakey Slim gör det möjligt att låta dörrar som styrs av världens minsta passersystem att stå upplåsta under en längre tid. Detta med hjälp av funktionen “Håll upplåst”🚪